Het bestuur van de Wageningse Uitdaging

Het bestuur van de Wageningse Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie, het werven van Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en het aansturen van de uitvoerende medewerkers.

Het bestuur bestaat uit

  • Jan Smit, Notaris, Smit en Moormann notariaat (voorzitter)
  • Joyce van Kreel, kandidaat-notaris, Smit en Moormann notariaat (secretaris)
  • Wouter Noordman, S+DL accountants en belastingadviseurs (penningmeester)
  • Edwin van Rennes, Van Rennes groep

Adviesgroep

De Adviesgroep adviseert het bestuur of maatschappelijke ontwikkelingen en trends.

De Adviesgroep bestaat uit:

  1. vertegenwoordiger kunst en cultuur: Marlies Taal, regiocoördinator Gelderland, Vier het leven
  2. vertegenwoordiger maatschappelijke organisaties: Esther van der Zee, directeur Solidez
  3. vertegenwoordiger sociale woningbouw: Annelies Barnard, directeur-bestuurder, de Woningstichting