Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn.

De missie van de Wageningse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Wageningse samenleving zien.

Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en zo een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De Wageningse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van kennis en kunde, materialen en menskracht. Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Wageningen te verbeteren.