Werkwijze

De werkwijze van de Wageningse Uitdaging is ontwikkeld in Arnhem in 1999 en wordt in veel gemeenten met succes toegepast.

De formule is simpel, maar sterk. Vragen van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Wageningse Uitdaging. Dit kunnen allerlei vragen zijn: op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging een maatschappelijk initiatief of stichting. De managers, Anja Hagendoorn en Desiree Kuipers bekijken of de vraag een maatschappelijk doel dient en of de vragende organisatie het niet zelf kan inkopen. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag opgepakt door de Matchgroep.

De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ zijn praktisch ingesteld en vinden het leuk om zaken tot stand te brengen, zij zijn de uitvoerders van de matches.

Een oude rot en een jonge hond werken samen bij het realiseren van een match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Ook zorgt de jonge hond voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging, ze houden bij wat de maatschappelijke waarden van een match is. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Het komt regelmatig voor dat bedrijven aanbod hebben dat ze beschikbaar willen stellen aan maatschappelijke organisaties. Zo willen zij bijvoorbeeld hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Is er niet direct een vrager, dan proberen we spullen te behouden in de Spullenbank.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Wageningse bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Wageningse Uitdaging ook andere diensten, zoals een spullenbank en een cadeautjesbank.

Met het realiseren van matches slaat de Wageningse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.