Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Wageningse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We dagen bedrijven uit om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op te lossen met menskracht, materialen, kennis en kunde. We stimuleren we bedrijven om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties.  Zo werken we samen aan de leefbaarheid in Wageningen.