Om zo veel mogelijk matches te maken, heeft de Uitdaging verschillende activiteiten ontwikkeld waarmee we maatschappelijke organisaties en ondernemers verbinden en activeren. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod staat centraal en we stimuleren hergebruik. De Wageningse Uitdaging heeft op dit moment de volgende activiteiten:

  • Matchgroep
  • Spullenbank
  • Kenniskaravaan (scholing op maat – in samenwerking met het Vrijwilligerscentrum)

We willen onze activiteiten de komende jaren verder uitbreiden met:

  • Beursvloer (in samenwerking met het Vrijwilligerscentrum)
  • Cadeautjesbank
  • Huisraadbank
  • NL Doet
  • Klussenbank
  • Huisraadbank

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Geen resultaten gevonden...